Ptc SIMULATOR

Provozovatel, který chce ověřit správné fungování zařízení, můžete použít simulátor Pt100 nebo Ptc.

Stačí jen nahradit teplotní čidla instalovaná na zařízení zásuvkou SIMULÁTORU.

Změnou polohy potenciometru nebo přepínačů, můžete simulovat teplotní hodnoty měřené pomocí senzorů. Můžete také simulovat různé chyby senzoru, jako např. zkrat nebo odpojení senzoru.