MM453

Zařízení MM453 se používá pro zaznamenání teploty generátorů s motorem na diesel a bioplyn. Bylo určeno ke kontrole ložisek, výfukového plynu, mazacích olejů a chladicí kapaliny.

Velký alfanumerický LCD displej usnadňuje snímání provozních parametrů.

Vybaveny pružnou konfiguraci systému, může být využito při různých aplikacích v závislosti na požadavcích zákazníka.

MM453 má schopnost nakonfigurovat až 24 vstupů pro Pt100 RTD, Pt1000 nebo TCK.

Alarm a vypínací signály mohou být zaslány do dvou samostatných skupin relé (ALL1-ALL2 a AUX1-AUX2).

UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ: se vstupem 24 - 240 V AC DC

Číst dál...

NT538

Elektronický mikroprocesor ke zaznamenání teploty elektrických motorů a suchých středního napětí a pryskyřičnatých transformátorů. Díky 8 vstupních kanálů a různých možnostem programování zařízení zaručuje širokou škálu využití..

NT538 je vybaven 8 vstupy pro Pt100 a 4 reléové výstupy pro suché kontakty, ALARM a TRIP, FAULT k označení možných chyb a pohon systému chlazení ventilátoru.

Připojení k síti se provádí protokolem Tecsybus, který umožňuje připojit externí volitelné moduly TECSYSTEM, vstup Modbus RS485 digitální výstup (BUSMOD 8 /A); analogový výstup 4-20 mA (CONV 4/420 /), protokol Ethernet 61850 (CONV 61850), rozšiřující relé (MOD RL8/A).

Na vyžádání přístroj má certifikováno pro americký a kanadský trh.

UNIVERSÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ: se vstupem 24 - 240 V AC DC

Číst dál...

T412

Elektronický mikroprocesor s jedním vstupem, určený k instalaci montáž na libovolném elektrickém stroji, k zaznamenání jednoho horkého místa.

Vybaven 3 relé: 2 relé alarmu pro různé prahové hodnoty a 1 relé fault, spouštějící se v případě poruchy čidel nebo zařízení.

UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ: se vstupem 24 - 240 V AC DC

Číst dál...