VRT600

Výrobce Tecsystem s.r.l

Systém nucené ventilátorové ventilace umožňuje transformátoru pracovat při vyšším výkonu, než je jmenovitý výkon, a za zachování optimální teploty a zvýšení bezpečnosti.

Ventilátor má obzvláštní význam, když je připojen k napájecí instalaci zákazníka. Je tedy nutné zaměřit se na okolí, ve kterém se má nacházet, a věnovat obzvláštní pozornost několika aspektům majícím vliv na efektivní činnost transformátoru, který chráníme, proto se musíme postarat o jeho tepelnou kontrolu, na příklad:

 • Orientace sever-jih podle nejdelších stěn kabiny pro zmenšení zahřívání místnosti transformátoru a jeho elektrických zařízení.
 • Okolní teplota: 80 °C max.
 • Vlhkost: 90 % bez kondenzace
 • Žádný drobný prach
 • Bez přítomnosti korozivních nebo hořlavých plynů
 • Použití v mořských podmínkách se nedoporučuje, pokud zařízení nebylo během fáze výroby vystaveno speciální úpravě.

V mnoha instalacích probíhá spuštění kontaktního ventilačního systému probíhá s pomocí termometrické řídící jednotky, která spouští ventilátory v závislosti na teplotě transformátoru. Ventilace kabiny (extraktor) je kontrolována termostatem. Oba systémy pracují za stejným účelem - ochlazení ventilátoru, ale pracují odděleně. Pro zajištění dokonalého oběhu vzduchu uvnitř kabiny je nezbytné paralelní spuštění obou systémů. Za tímto účelem Tecsystem doporučuje zařízení řady VRT spolupracující s řídící jednotkou: instalace umožňuje paralelní vypnutí kontaktního ventilačního systému a extraktoru vylepšujícího proudění vzduchu v kabině a kontrolování stavu činnosti celého systému.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NAPÁJECÍ ZDROJ

 • Jmenovité hodnoty: 230 Vac ± 10% 50/60 Hz
 • Zatížení: 7,5 VA

VSTUPY

 • 2 vstupy FAN 230 Vac±10%, 15 A max., 50-60 Hz
 • 1 vstup pro dálkové ovládání (ENABLE)
 • Odnímatelné zadní svorky (kromě linky FAN)

VÝSTUPY

 • 1 relé alarmu nebo chyby (ALARM/FAULT)
 • Nosnost výstupních kontaktů: 5A-250 Vac cos=1
 • Výstupy: M1-M2-M3-M4-M5-M6: 230 Vac±10%, 6x5 A max., 50-60 Hz

TESTY A VÝKON

 • Konstrukce je v souladu s normami CEI-EN61000-4-4
 • Elektrická pevnost:1500 Vac po dobu 1 min: mezi napájecím zdrojem a relé fault, napájecím zdrojem a dálkovým ovládačem
 • Provozní teplota v prostředí : -20°C až +60°C
 • Vlhkost: 90% bez kondenzace
 • Samozhášecí kryt NORYL UL 94V0
 • Volitelné: přizpůsobení tropickým podmínkám
 • Přední kryt z polykarbonátu IP65

ZOBRAZENÍ A SPRÁVA DAT

 • Led diody alarmu: undercurrent, overcurrent
 • Led diody running, remote, local
 • Led diody prg, prg setting, cal.
 • Spuštění AUTO-TUNING pro nastavení ochrany motoru
 • Tlačítko k ručnímu spuštění/zastavení (START/STOP) motorů
 • Tlačítko Reset alarmu na čelním panelu
 • Přístup k programování pomocí klávesnice na čelním panelu

ROZMĚRY

 • 100 x 100 mm DIN 43700 hloubka 131 mm (včetně svorek)
 • Výřez v panelu 92 x 92 mm

MOŽNOSTI

 • Verze VRT600-U 12 Vac-dc

 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

VRT600
Elektrické připojení

 

Klikněte zde stáhnout leták VRT600.

 • 100% ZÁRUKAuspokojení
 • ZDARMA PORADENSTVÍpomoc a konzultace
 • MOŽNOST CEN URČENÍDoporučujeme, abyste nás kontaktovali
 • Zavolejte nám+48 67 348 24 24